Duurzaamheid  

Prefaco bouwt aan een duurzame toekomst

Verantwoord ondernemen vormt een belangrijk onderdeel van onze doelstellingen als bedrijf. De zorg voor veiligheid en milieu staat centraal in ons beleid.
Prefaco heeft zich geëngageerd om op verschillende vlakken verder te gaan dan enkel de wettelijke eisen en bestaande keurmerken rond duurzaam ondernemen. We willen op deze manier werken aan duurzame verankering in onze lokale economie. Door middel van een officieel milieucharter willen we een verbintenis aangaan met de bouwsector.
Wij verbinden ons er toe om te zorgen voor een duurzame toekomst:

  • we waken over veiligheid en gezondheid van alle werknemers, klanten en bezoekers in onze vestigingen. We doen dit door de wetgeving na te leven en bovendien door vernieuwend en toonaangevend te zijn;
  • we bevorderen lokale werkgelegenheid met permanente aandacht voor opleiding, diversiteit en gelijke kansen;
  • we voeren een beleid dat gebaseerd is op innovatie, kennis en kwaliteit om zo te komen tot duurzame verankering en groei in onze lokale economie;
  • we gaan respectvol en duurzaam om met natuurlijke grondstoffen door energieverbruik te optimaliseren, recyclage te stimuleren en zodoende afval maximaal te reduceren;
  • we beperken onze milieu-impact van transport tot een minimum door het kiezen voor de correcte transportmethode en maximaal te werken met lokale werknemers, klanten, leveranciers en grondstoffen.

logo charter duurzaam ondernemen 2016

Milieucharter.

Lees het volledige milieucharter waartoe Prefaco zich verbindt.

HET CHARTER KAN U HIER DOWNLOADEN.