Pride 2021

Welzijn & mentale, fysieke en sociale gezondheid

Le bien-être et la santé mentale, physique et sociale

Een thema dat in de huidige omstandigheden niet actueler kan zijn. De LGBTI+-community is vragende partij voor inclusieve en toegankelijke hulp en ondersteuning zowel sociaal, psychologisch als medisch.

Wil je hier meer over weten?

Un thème on ne peut plus d’actualité dans les circonstances actuelles. La communauté LGBTI+ demande une aide et un soutien inclusifs et accessibles, à la fois socialement, psychologiquement et médicalement.

Vous voulez en savoir plus à ce sujet ?

Bij CRH streven we naar een inclusieve en diverse organisatie waar iedereen dezelfde kansen heeft om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Wil je hier meer over weten?

Chez CRH, nous nous efforçons d’être une organisation inclusive et diversifiée où chacun a les mêmes opportunités d’atteindre son plein potentiel, sans distinction de gendre, de race, de croyance, d’orientation sexuelle ou de capacités.

Vous voulez en savoir plus à ce sujet ?

Prefaco logo