Massieve wanden  

Moderne bouwconstructies maken meer en meer gebruik van geprefabriceerde structuurelementen. Een onderdeel daarvan zijn de al dan niet dragende wanden, binnenwanden, kernwanden en spouwbladen.

Door gebruik van metalen tafels en een doorgedreven bekistingstechniek kunnen wanden in diverse afmetingen en gewichten gerealiseerd worden. Diverse voorzieningen, zoals raamsparingen, oplegnokken, vertandingen, verankeringen en/of allerhande accessoires kunnen mee opgenomen worden. Het volledige productieproces wordt continu gevolgd en begeleid door interne kwaliteitscontroleurs. Zo kunnen verschillende betonsterktes en blootstellingsklassen gerealiseerd worden.

Het gebruik van zelfverdichtend beton biedt daarnaast extra mogelijkheden naar vorm en afwerkingsgraad. De wanden kunnen indien gewenst uitgevoerd worden met een isolatiekern in dikte van 40 mm, 60 mm of 80 mm, en dit in PS of PU.

Verschillende uitvoeringsmogelijkheden zijn:

  • Zeromur: niet geïsoleerde, tweezijdig gladde, niet-dragende scheidingswand;
  • massieve, eenzijdig gladde wand, al dan niet geïsoleerd;
  • massieve wand met baksteenstrips, al dan niet geïsoleerd.

Download hier onze brochure.

KLIK HIER