Over CRH  

 

CRH Structural Concrete Belgium (CRH-SCB) behoort tot CRH (Cement & Roadstone Holding) – een Ierse groep die in 1970 is opgericht en deel uit maakt van de 5 grootste bedrijven ter wereld in constructie materialen. CRH stelt ca. 79 000 mensen te werk op ca. 3 700 bedrijfslocaties in 30 landen wereldwijd.

Naast Prefaco commercialiseert CRH Structural Concrete Belgium vier andere bekende merken: d-Concrete!, ECHO, Ergon en Schelfhout. Deze vijf bedrijven hebben hun krachten gebundeld in het segment van de ruwbouw.

CRH-SCB is de enige firma die een zulk breed assortiment van oplossingen aanbiedt voor al uw muur, vloer, en andere structuren voor uw woningbouw en utiliteitsbouw. Ons startpunt is immers de innovatie en de duurzaamheid.

CRH-SCB blijft tijdens het hele bouwproces aanwezig: vanaf het ontwerp, zowel architecturaal als structureel, tot het leveren van de materialen. Het assembleren van de geprefabriceerde elementen is ook mogelijk voor de ondernemer of voor de opdrachtgever.

CRH-SCB verzekert innovatieve en duurzame producten en oplossingen die het bouwproces verbeteren en versnellen.

Gedragscode

CRH heeft passende en duidelijke richtlijnen met betrekking tot zakelijk en ethisch gedrag voor het personeel dat ons vertegenwoordigt tijdens de uitvoering van hun dagelijkse taken.
U kan hieronder de gedragscode in het Nederlands downloaden.

Betrokkenheid bij Mensenrechten

De Strijd tegen Moderne Slavernij

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen en Veiligheidsvoorschriften

In de Gedragscode Ethisch Inkopen staan de MVO eisen omschreven evenals de manier waarop wij naleving van uw kant willen waarborgen.
Wij op onze beurt streven er naar om een betrouwbare en eerlijke partner te zijn, in de vaste overtuiging dat relaties die zijn
gefundeerd op de kernwaarden vertrouwen en integriteit, uiteindelijk duurzaam en gunstig zijn voor alle partijen.
U kan hieronder de Gedragscode Ethisch Inkopen en de Veiligheidsvoorschriften in het Nederlands downloaden.

Algemene verkoopvoorwaarden en aankoopvoorwaarden

Beleidsverklaring

CRH-SCB: Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid