CRH inclusieve onderneming

Ik, jij, hij, zij, wij… all together now!

CRH inclusieve onderneming

 

Helen Hanamy is sinds een jaar aangesteld als directeur I&D bij CRH, wat staat voor Inclusie en Diversiteit. Ze werkt vanuit het hoofdkantoor in Dublin, Ierland. In haar carrière vervulde ze binnen CRH al verschillende functies in meerdere landen, waaronder Nederland. De komende jaren zal ze samen met haar team CRH en alle bedrijven die daar wereldwijd bij horen leren meer inclusief en divers te zijn.

“Diversiteit is uitgenodigd worden op een feestje, inclusiviteit is gevraagd worden om te dansen.”

Helen Hanamy

Directeur I&D, CRH

Helen Hanamy: “We willen met CRH een onderneming zijn waar inclusiviteit of inclusie een kernwaarde is, waar we alle mensen van welke afkomst ook welkom heten en hun verschillen waarderen, waarin iedereen eerlijke en gelijke kansen krijgt om te groeien en waar iedereen zichzelf kan zijn en zich naar best vermogen kan inzetten.”

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit?
H.H.:  Groepen mensen verschillen van elkaar door hun leeftijd, ras, beperkingen, geslacht, geloof,  geaardheid enzovoort. Dat is diversiteit, maar ondanks die verschillen hoort ieder van ons gelijke kansen te krijgen. Hier komen we op het terrein van de inclusiviteit: ervoor zorgen dat iedereen zich in zijn of haar ‘anders zijn’ ook aanvaard voelt. Diversiteit is uitgenodigd worden op een feestje, inclusiviteit is gevraagd worden om te dansen. Diversiteit is het resultaat van inclusiviteit, wanneer verschillende soorten mensen zich bij ons bedrijf voegen en zich daar thuis voelen.

Is het niet normaal dat veranderingen mensen zenuwachtig maken?
H.H.: “Ja, het is heel normaal om een beetje zenuwachtig te zijn bij veranderingen. Het is logisch dat mensen liever zijn bij mensen die zoals zijzelf zijn. We moeten ze helpen vertrouwen te hebben, hen laten ervaren dat mensen met een andere achtergrond of levenservaringen geen bedreiging vormen en dat we van elkaars verschillen kunnen leren.

Hoe pakken we het aan?
H.H.: “Laat me beginnen met onze I&D-afdeling. Dat ben ik in Ierland met een collega in de VS en een collega in het VK. We sturen de bewustwording en bieden middelen aan. Maar ook directies, HR, … alle niveaus werken mee. Elke fabriek, elk land, elke omgeving is anders. De weg naar een inclusieve, diverse onderneming gaat via ons allemaal. Elke dag opnieuw.”

Er is een lange weg af te leggen…
H.H.: “Naargelang de tijd van het jaar hebben we 80.000 tot 90.000 mensen onder de paraplu van CRH. Zo’n grote groep overtuig je niet op een-twee-drie, het kost tijd om verandering te creëren en te behouden. Tegelijk demonstreert het ook hoeveel mensen baat zullen hebben bij een inclusieve onderneming te werken. Waar een wil is, is een weg. Vergelijk het met veiligheid. We hebben vele jaren gewerkt aan de verbetering van de veiligheid in onze bedrijven: strategieën ontwikkeld, veiligheidscomités opgericht in alle divisies en hoofdkantoren. Voor onze strategie naar meer diversiteit is dat niet anders. We zijn geëngageerd en ik ben er zeker van dat we er zullen geraken!”

Is het niet meer dan rechtvaardig dat we iedereen als onze gelijke behandelen?
H.H.: “Tuurlijk! We voelen het in ons hart. We moeten niet allemaal hetzelfde denken of geloven. Het gaat erom te aanvaarden wat ons anders maakt en te weten dat onze verschillen ons ook sterker maken.”

Hoe belangrijk zijn inclusie en diversiteit voor CRH?
H.H.: “Hebben we geen diverse teams, dan zal dat ons op verschillende manieren beperken. Dus ja, CRH heeft alleen maar te winnen bij een inclusieve beleidsvoering. Kijk naar de krappe arbeidsmarkt. We krijgen het almaar moeilijker om de juiste krachten aan te trekken. Ze zoeken een werkgever met hoge I&D-standaard als kerncompetentie. Ze zullen graag bij ons een toekomst opbouwen op voorwaarde dat ze zichzelf kunnen zijn. Staan we niet open voor anderen, dan wordt het bijna onmogelijk om de beste mensen op de juiste plaats te krijgen. Overal waar we aanwezig zijn, is dat een van de grootste uitdagingen. Diversiteit binnen de teams stelt ons ook in staat creatief en innovatief te zijn, zodat we onze klanten de beste producten en oplossingen kunnen blijven bieden.”

Word ik daar zelf ook beter van?
H.H.: “Ieder van ons heeft toch goede, gemotiveerde collega’s nodig!? We weten uit onderzoek en ervaring dat diverse teams beter functioneren. Wat beter is voor het team, is beter voor elk teamlid en is beter voor CRH. Divers samengestelde teams geven nieuwe perspectieven en ideeën. Wist je dat er 30 tot 35 percent kans bestaat dat divers samengestelde teams niet-diverse teams overtreffen? Het is ook al bewezen dat inclusieve teams veiliger en productiever werken. Inclusiviteit maakt iedereen gelukkiger in het werk en vergroot het engagement. We waarderen onze verschillen omdat ze ons beter en creatiever maken! Jij wil toch ook een bedrijf dat je laat voelen dat je erbij hoort? De reis loont de moeite, de bestemming nog meer: een inclusieve wereld is eerlijker en gelijker. De samenleving verwacht van grote en succesvolle ondernemingen zoals de onze dat we een bijdrage leveren op dat vlak.”

Hoe gaan we in die inclusieve wereld geraken?
H.H.: “Onze eerste prioriteit is de betrokkenheid vergroten door het op zoveel mogelijk manieren bespreekbaar te maken. Ik denk aan affiches om initiatieven rond inclusie en diversiteit te bevorderen. In een tweede luik werken we met trainingen en workshops. Hoe creëren we inclusieve managers? Ten derde moeten we met onze boodschap ook in onze werkcultuur doordringen, ook een hele uitdaging, want al onze ondernemingen hebben hun eigen beleid en structuren. Uiteindelijk moet ieder CRH-bedrijf de maatschappij weerspiegelen waarin het werkt en dat in elk van de zesendertig landen waar we aanwezig zijn. Daartoe zullen we terugkoppelen en bijschaven, dat is ons vierde strategisch punt. Hebben we ons doel bereikt? Wat kunnen we beter? De vinger aan de pols houden.”

Wat staat ons in de weg?
H.H.: “Gebrek aan kennis, angst om iets verkeerd te doen of te zeggen, onbewuste vooroordelen. De dagelijkse realiteit is elke dag op elke plaats anders. Het soort werk, de omgeving, het management, plaatselijke gewoontes… Daarom moeten we allemaal samen open met elkaar praten, ik zou zeggen dúrven praten, want soms vergt dat wel wat moed: zeggen dat je niet alle antwoorden hebt, maar dat je wil leren, beter wil worden. Daar zal tijd over gaan. Wat op zich niet slecht is, omdat het om een echte verandering moet gaan. Ik denk dat onze reis, om helemaal rond te geraken, tien jaar kan duren.”

Om dan maar meteen van wal te steken: heb je concrete tips?
H.H.: “Ik weet dat jullie in België al volop aan de inclusieve weg timmeren. Maar toch. Wees je bewust van je vooroordelen en probeer ze te vermijden, maak sterke inclusieve teams waarin ieder zijn skills kan benutten om tot een gemeenschappelijk doel te komen, sta eens in een ander zijn schoenen om hem of haar te begrijpen, wees nieuwsgierig naar wat andere culturen te bieden hebben en heb de moed om je uit te spreken als je iets ziet dat iemand zou kunnen uitsluiten. Stel vragen. Reach out! Hoe is hun gezinssituatie? Welke talen spreken ze? Je denkt misschien dat het beter is je privéleven achter je te laten op het werk, maar dat hoeft niet. Toon interesse. Wat eten ze zoal? Houden ze van sport, hoe groeiden ze op, wat zijn hun hobby’s? Ze zullen er met plezier over praten en enthousiast zijn dat je nieuwsgierig naar ze bent. Ook dat is inclusie. Zo simpel kan het zijn.”

Het is kinderspel….
H.H.: “Voor kinderen is een inclusieve maatschappij heel gewoon, ze zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Is het niet wonderbaarlijk hoe verschillend we zijn? Wat ons anders maakt, daar kan je van leren. Daar worden we een rijker mens van. Wie zich niet aanvaard voelt, voelt zich verdrukt. Maar wie zich thuis voelt, kan zich geven aan zijn werk en openbloeien. Laat ons samen een omgeving creëren waarin iedereen zich goed en gewaardeerd voelt, zichzelf kan zijn onder collega’s. We zullen trainingen organiseren en een beleid ontplooien, maar het is belangrijk dat iedereen nu al uit de startblokken schiet. Er is geen magische knop en er gewoon een budget tegenaan smijten helpt ook niet. Het gaat om gewone gesprekken, opnieuw en opnieuw. Tot mensen vertrouwen hebben.”

Bij CRH zijn we allen ambassadeurs van inclusie en diversiteit

Stefan Van Buggenhout: “In onze vorige Element hadden we twee artikels over medewerkers die ons vertelden hoe ze vanuit hun achtergrond de wereld waarin ze terechtkwamen ervaarden. Welke hindernissen ze moesten nemen, maar ook hoe ze aan hun job geraakten, verder kunnen groeien en hoe ze door collega’s werden opgevangen. Hoe ze hier hun nieuwe thuis vonden. Die aandacht was niet toevallig. We ondervinden in ons beroep dag in dag uit maar al te goed de effecten van een geglobaliseerde wereld. Ons land is zo’n beetje de wereld in het klein geworden. CRH is een grote, sterke speler in de bouw, van huis uit een wereld vol kleur, waar samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden, talen, kennis en expertises al vele jaren het geval is.

Maar we willen meer, we willen verder: die gezonde mensenmix zal voor CRH nog meer het nieuwe normaal worden. We willen collega’s onder elkaar zijn, die op elkaar rekenen, die elkaar aanvullen, helpen en waarderen, ongeacht geslacht, herkomst of afkomst, geloof of geaardheid. We lopen met onze Belgische vestigingen dan ook vooraan in het streven naar inclusie en diversiteit. Dat betonneren we in onze waarden, “Betrouwbare mensen maken het verschil”. De wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en naar best vermogen een bijdrage kan én mag leveren, begint bij jezelf, je vrienden en jouw collega’s. In jouw bedrijf. Bij CRH. Een frisse, nieuwe wereld, daar zijn wij allemaal samen de ambassadeurs van.”

“We lopen met onze Belgische vestigingen vooraan in het streven naar inclusie en diversiteit.”

Stefan Van Buggenhout

Managing director, Structural Concrete Belgium nv

Lees nog meer interessante artikels in ons magazine Element!