Aanvraag tot planologisch attest door Prefaco nv.

De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. Volgens het dossier heeft de aanvraag tot planologisch attest tot doel de gewenste ontsluiting voor vrachtverkeer te wijzigen. De ontsluiting van vrachtverkeer zal verplaatsen van de hoofdtoegang aan de voorzijde van de site (Hoeksken), naar de achterzijde van de site (Aalstersestraat).

Share This