Oeterbeton wordt vanaf 1 januari 2016 geïntegreerd in het merk Prefaco.

Daarnaast zullen we organisatorisch een en ander herschikken: de hoofdzetel van Prefaco is gevestigd in Lebbeke, de tekenkamers blijven op de locaties zoals voordien, nl. Neeroeteren en Lebbeke. Ook de productie blijft behouden in Neeroeteren. Door de nauwe samenwerking van tekenkamers en productiesites kunnen we vanaf januari nog flexibeler inspelen op al uw vragen.

Het officiële persbericht kan u hier lezen:

Share This