Charter duurzaam ondernemen

Invoering en gebruik van White boards

Uit de risicoanalyse psychosociaal welzijn bleek dat communicatie binnen Prefaco een belangrijk werkpunt is. In dat kader werd een systeem bedacht ter bevordering van communicatie op de werkvloer.

Zo implementeerde Prefaco white board meetings in elke ploeg ter bevordering van de interne communicatie en het creëren van de betrokkenheid bij het bedrijfsproces en -efficiëntie. Aan deze notitieborden wordt dagelijks een kort ploegoverleg gehouden. De borden dus als versterking voor interne communicatie, maar eveneens om problemen aan te kaarten. Tot slot is het ook een communicatiekanaal voor positieve feedback en stimuleert het transparantie door dat het raadpleegbaar en zichtbaar is voor iedereen.

Goede communicatie betekent meer productiviteit.

De originele opzet van deze borden kadert in het wegwerken van een algemeen onbehagen over de slabakkende interne communicatie. Die negatieve werksfeer heeft op zijn beurt een impact op de productiviteit. Een positieve werksfeer bewerkstelligen is dan niet alleen gunstig voor het mentaal welbevinden van de mensen, maar evenzeer gunstig voor de productiviteit.

De white boards worden intussen frequent gebruikt voor het melden van technische problemen. Via deze manier is ook de volgende shift op de hoogte van eventuele problemen.

Ergonomisch herinrichten productiehal

Sommige klassieke werkposten in productie zijn slecht voor rug. Doorgaans kunnen medewerkers maar een 10-tal jaar deze functie vervullen zonder rugklachten te ontwikkelen. Om dit aan te pakken werden een set van ergonomische maatregelen met de werknemers uitgewerkt en ingevoerd.

Zo werd de loopwagen voor de stelplaats (van de predallen) heringericht; de tafel wordt nu op voorhand klaargemaakt met het materiaal. Dit materiaal wordt klaargelegd op de loopwagen, zodat er bij de uitvoering van het werk zelf niet meer over en weer moet worden gelopen. Deze wagen wordt ook gebruikt als mobiele werkbank voor het versnijden van isomo-profielen. Verder werd het overstapplatform voor de ontkisting (van de predallen) bekeken. In deze zone staan de tafels juist iets te ver van elkaar om van de ene op de andere te stappen (struikel- en valgevaar). De tafels zelf zijn te hoog om erop en eraf te stappen/springen (ook valgevaar). Daarom is tussen die tafels een plaftorm gemaakt zodat de op- en afstap herleid is tot één tredehoogte .

Ook de trap bij de ontkistingszone werd aangepakt; de eerste tafel moet sowieso betreden kunnen worden, daarom is er een trap voorzien over bijna heel de lengte van de tafel. In de zone waar netten worden geplaatst, vereisen manipulaties op of naast de tafel van de netten nog veel manuele arbeid om de netten juist te positioneren. Deze fysieke arbeid is nu volledig verdwenen.

Als laatste werd ook de afwerkingszone van de bokken bekeken op ergonomisch vlak. Twee verschillende hoogtes bokken werden toegevoegd. Een lage bok om de balk af te werken aan de zij- en bovenkant en een hoge bok om de balk onderaan af te werken. Vroeger had men alleen lage bokken, waarbij de operator onder de balk moest hurken.

Ergonomisch ingerichte arbeidsplaats zorgt voor minder fysieke klachten.

Deze actie zorgt voor betere werkomstandigheden en minder fysieke klachten (bv. rugklachten) bij werknemers. Deze actie kadert binnen SDG 3: het verzekeren van een goede gezondheid en welzijn.

Lees nog meer interessante artikels in ons magazine Element!