Oeterbeton vervoegt de Prefaco-familie!

Oeterbeton wordt vanaf 1 januari 2016 geïntegreerd in het merk Prefaco. Daarnaast zullen we organisatorisch een en ander herschikken: de hoofdzetel van Prefaco is gevestigd in Lebbeke, de tekenkamers blijven op de locaties zoals voordien, nl. Neeroeteren en Lebbeke....